Personalia

Met dit formulier meld je de ledenadministratie dat je het lidmaatschap wilt opzeggen.
Het lidmaatschap wordt aan einde van het lidmaatschapsjaar beëindigd, op voorwaarde dat dit is kenbaar gemaakt binnen de geldende opzegtermijn.

Direct na verzending ontvang je op het ingevulde e-mailadres de geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Als dit bevestigingsbericht uitblijft, check dan je ingevulde e-mailadres op juistheid, en check je mailbox (spam, ongewenste mail)

 

Vul hieronder al uw persoonlijke gegevens in.

 

 

Lidmaatschap

Geeft hieronder aan welk type lidmaatschap u op wilt zeggen door een selectie te maken in het selectiemenu.

 

Reden van opzegging

Om onze dienstverlening bij Artesia te verbeteren zouden wij graag willen weten waarom u het lidmaatschap wilt beeindigen. U kunt hieronder in het vak schrijven wat de reden van opzegging is en of u nog eventuele opmerkingen of aanbevelingen heeft. Het bestuur zal deze feedback gebruiken om het beleid nog beter te maken.

Handtekening

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te zijn met de opzegtermijn van het lidmaatschap

Jaarleden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit één maand voor het einde van het jaarlidmaatschap schriftelijk doen en wel voor 1 december van het jaar. Winterleden worden geacht hun lidmaatschap voor de winter stilzwijgend te verlengen tenzij zij 1 maand voor aanvang van het winterseizoen hun lidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd, te weten voor 1 september van dat jaar.

Validatie

Een extra validatie om spam te voorkomen

 

 

Uw privacy is onze zorg

 

Tennisvereniging Artesia is er van overtuigd dat bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor haar leden. In ons privacy beleid willen we daarom volstrekte helderheid geven over de wijze waarop TV Artesia persoonsgegevens verwerkt van haar leden, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TV Artesia zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy van TV Artesia kunt u onder andere vinden op onze website: www.tvartesia.nl