Lidmaatschap opzeggen

Jaarleden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit één maand voor het einde van het jaarlidmaatschap schriftelijk doen en wel voor 1 december van het jaar. Winterleden worden geacht hun lidmaatschap voor de winter stilzwijgend te verlengen tenzij zij 1 maand voor aanvang van het winterseizoen hun lidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd, te weten voor 1 september van dat jaar. De afmelding moet schriftelijk of digitaal, voor de genoemde datum, zijn ontvangen door de ledenadministratie.