Jaarlid

  • 1
   Senior lid (vanaf 23 jaar) Contributie bij aanmelding voor 1 juli: €185,00
   Contributie bij aanmelding na 1 juli: € 92,50
  • 2
   Tussen lid (vanaf 18 tot 23 jaar) Contributie bij aanmelding voor 1 juli:  €164,00
   Contributie bij aanmelding na 1 juli : € 82,00
  • 3
   Junior lid (vanaf 9 tot 18 jaar) Contributie bij aanmelding voor 1 juli: € 97,50
   Contributie bij aanmelding na 1 juli: € 48,25
  • 4
   Mini lid (tot 9 jaar) Contributie bij aanmelding voor 1 juli: € 56,00
   Contributie bij aanmelding na 1 juli: € 28,00

  De leeftijd op 31 december voorafgaande jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie.

Winterlid

  • 1
   Senior lid (vanaf 23 jaar) Contributie bij aanmelding: € 82,50
  • 2
   Junior lid (tot 23 jaar) Contributie bij aanmelding: € 52,-

  De leeftijd op 30 september is bepalend voor de leeftijdscategorie

  Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tm 31 maart.

Tv Artesia - Contributies

Jeugd deelname fonds via gemeente - vergoeding contributie