Breng een lid aan actie

Geef hier aan dat je gebruik wilt maken van de "breng een lid aan" actie zodat we voor jou (als nieuw lid) en voor degene door wie je bent aangebracht (huidig artesia lid) de cadeaubon of tennislessen kunnen verzorgen.

Voor een nieuw jeugdlid geldt:

  • €10,- cadeubon of 3 gratis tennislessen.

Voor een nieuw volwassenlid geldt:

  • €25,- cadeaubon of 3 gratis tennislessen.

Geef de keuze hieronder aan en geef ook de naam van het lid op.

Let op: Deze actie geldt alleen als u kiest voor het "Jaarlidmaatschap". Selecteer dus bij type lid "Jaarlid".

Deelname aan deze actie is uitgesloten als u reeds aan een andere actie van Artesia heeft deelgenomen (bijv. zomerchallenge of "maak kennis met tennis".)

Personalia

Vul hieronder al uw persoonlijke gegevens in.

 

 

Lidmaatschap

Vul hier alle gegevens in over het lidmaatschap. Indien u nooit eerder heeft getennist (of de gegevens niet bij u bekend zijn) kunt u de velden Speelsterkte enkel, speelsterkte dubbel en Bondsnummer leeglaten.

Maakt u gebruik van de "breng een lid aan" actie? Selecteer dan "Jaarlid". De actie is alleen geldig bij het aanbrengen van een Jaarlid.

 

 

Financiële gegevens

Ondergetekende verklaart hierbij Tennisvereniging Artesia, om jaarlijks het contributiebedrag af te schrijven van zijn/haar Iban-Rekeningnummer.

Vul hieronder al uw bankgegevens in.

Pasfoto

Upload hieronder uw pasfoto. Deze pasfoto wordt gebruikt voor het aanmaken van uw spelerspas bij de KNLTB. De pasfoto wordt op de spelerspas geprint. De pasfoto mag zowel kleur als zwart-wit zijn. Zorg wel dat de resolutie hoog genoeg is.

 

 

Voorwaarden

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Voor statuten, huishoudelijke reglement en barreglement zie www.tvartesia.nl

Validatie

Een extra validatie om spam te voorkomen

 

 

Uw privacy is onze zorg

 

Tennisvereniging Artesia is er van overtuigd dat bescherming van persoonsgegevens belangrijk is voor haar leden. In ons privacy beleid willen we daarom volstrekte helderheid geven over de wijze waarop TV Artesia persoonsgegevens verwerkt van haar leden, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

 

Uiteraard worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TV Artesia zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy van TV Artesia kunt u onder andere vinden op onze website: www.tvartesia.nl