Organisatie

Vrijwilligers

Artesia wordt volledig gerund door vrijwilligers en is een vereniging voor leden en door leden. De club heeft een aantal vrijwilligers die helpen met o.a. competities, activiteiten, het organiseren van het open toernooien, baanonderhoud en veel meer. Het bestuur van Artesia stelt dat zeer op prijs en organiseert als dank een ieder jaar een vrijwilligersdag voor deze vrijwilligers. We kunnen echter nog veel meer vrijwilligers gebruiken, meld je daarom aan bij één van de bestuurs- of commissieleden en vraag naar de mogelijkheden.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden. Als bestuur zijn we veel bezig met de dagelijkse gang van zaken om Artesia zo goed mogelijk te laten functioneren. Hiernaast besteden we regelmatig aandacht aan de toekomst via het beleidsplan.

Onderling in het bestuur zijn de diverse bestuurstaken verdeeld om zo tot een optimale besturing van de club te komen.

We houden ook regelmatig contact met alle commissies om zo te weten wat er speelt en waar nodig te kunnen helpen of bijsturen.

Hieronder vind je alle bestuursleden, met daarbij alle contactgegevens.

 

Bart bewerkt klein  Jacqueline bewerkt klein  Harry bewerkt klein  Chris bewerkt klein Tony bewerkt klein Peter bewerkt klein
Bart Reyneveld
Voorzitter
Mail de voorzitter
Jacqueline van der Kolk
Secretaris
Mail de secretaris
Harry Vos
Penningmeester
Mail de penningmeester
Jeffrey Backes
Algemeen bestuurslid

Mail de webmaster
Chris van de Ven
Algemeen bestuurslid
Mail Chris
Tony Thijssen
Algemeen bestuurslid

Mail Tony
Peter Duin
Algemeen bestuurslid

Mail Peter

Commissies

 

Om alles te regelen op de club zijn commissies in het leven geroepen. Commissies kunnen alleen bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Als vereniging vinden wij dat commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Het bestuur blijft hierin eindverantwoordelijk, derhalve vindt regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.

Hieronder zijn de verschillende commissies weergegeven met bijbehorende personen en contactgegevens.

Peter Duin, voorzitter

Rien van Es

Jacqueline van der Kolk

Ondersteunend lid Hetty van Es.

 

Mailadres:

Tony Thijssen, voorzitter

Gerard van Rijn

Mailadres:

 

Jeffrey Backes, voorzitter

Tony Thijssen

Iris Beusekom

Jacqueline van der Kolk

Lilian Beek

Thijmen van Varik

 

Mailadres:

 

Mario Winter, voorzitter

 

 

Heleen Gussenhoven, voorzitter

Nico van Zutphen, rackettrekdag

 

Nel v.d. Sar, voorzitter

Lex den Boer

Roel Hazebroek

Aad van Marwijk

Peter Mahler

Gerard van Rijn

Joke Smit

Wim Vergunst

Paul van Wetten 

Peter van Woerden

Hans Zuijdwijk

Marinde

 

Mailadres: 

Peter van Woerden, voorzitter

Coby Ketel

Mirjam Israëls

Erna van Oosten

 

 

Over het jaar 2023

Nico van Zutphen

Matthijs Mey

 

 

Anton Boersma, voorzitter

Bjorn v.d. Berg

Steven Boelaars

Mark Gordijn

Niels Gordijn

Maaike Spoor

 

Mailadres: 

 

 

Harry Vos, voorzitter 

Marinde van Haren

Jacqueline van der Kolk

 

Mailadres: 

Paul van Wetten, voorzitter

Petra Noordermeer

Ank Stolwijk

Thomas Vos

Sharon van 't Wout

Mark Gordijn

 

Mailadres:

Bart Reyneveld, voorzitter

Wessel van Woerden

 

Mailadres:

Bart Reyneveld

Tony Thijssen

Maaike Spoor

 

Mailadres: