Organisatie

Vrijwilligers

Artesia wordt volledig gerund door vrijwilligers en is een vereniging voor leden en door leden. De club heeft een aantal vrijwilligers die helpen met o.a. competities, activiteiten, het organiseren van het open toernooien, baanonderhoud en veel meer. Het bestuur van Artesia stelt dat zeer op prijs en organiseert als dank een ieder jaar een vrijwilligersdag voor deze vrijwilligers. We kunnen echter nog veel meer vrijwilligers gebruiken, meld je daarom aan bij één van de bestuurs- of commissieleden en vraag naar de mogelijkheden.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden. Als bestuur zijn we veel bezig met de dagelijkse gang van zaken om Artesia zo goed mogelijk te laten functioneren. Hiernaast besteden we regelmatig aandacht aan de toekomst via het beleidsplan.

Onderling in het bestuur zijn de diverse bestuurstaken verdeeld om zo tot een optimale besturing van de club te komen.

We houden ook regelmatig contact met alle commissies om zo te weten wat er speelt en waar nodig te kunnen helpen of bijsturen.

Hieronder vind je alle bestuursleden, met daarbij alle contactgegevens.

 

Bart bewerkt klein  Jacqueline bewerkt klein  Harry bewerkt klein  Chris bewerkt klein Tony bewerkt klein Peter bewerkt klein
Bart Reyneveld
Voorzitter
Mail de voorzitter
Jacqueline van der Kolk
Secretaris
Mail de secretaris
Harry Vos
Penningmeester
Mail de penningmeester
Jeffrey Backes
Algemeen bestuurslid

Mail de webmaster
Chris van de Ven
Algemeen bestuurslid
Mail Chris
Tony Thijssen
Algemeen bestuurslid

Mail Tony
Peter Duin
Algemeen bestuurslid

Mail Peter

Commissies

 

Om alles te regelen op de club zijn commissies in het leven geroepen. Commissies kunnen alleen bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Als vereniging vinden wij dat commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Het bestuur blijft hierin eindverantwoordelijk, derhalve vindt regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.

Hieronder zijn de verschillende commissies weergegeven met bijbehorende personen en contactgegevens.

Peter duin (vz)

Rien van Es

Els van der Haven

Jacqueline van der Kolk

Arie den Hollander

Zeer gewaardeerd ondersteunend lid is Hetty van Es.

Tony Thijssen (vz)

Anita Vermeulen
Gerard van Rijn
Arie Wesseling

 

Jeffrey Backes

Tony Thijssen

Sharon van 't Wout
Jolanda de Groot
Lilian Beek

Denis Straver

 

Mario Winter (vz)

Jan v.d. Spek

Cees Boeve

Wim v.d. Mey

Hetty van Es

Alie Snellenberg (vz)

Ruud van Booma

Heleen Gussenhoven

Peet Stolwijk (vz)

Henk Eradus

Roel Hazebroek

Piet Voshart 

Eveline de Ruiter

Sander van der Haar

Hans Zuijdwijk

Aad van Marwijk 

Jan Kromhout

Peter van Woerden

 

Marinde van Haren

Peter van Woerden (vz)

Coby Ketel

Anneke van der Spek

Mirjam Israëls

Erna van Oosten

 

 

H. van Doorn
Roel Hazebroek

Christiaan Turkenburg
Maaike Spoor
Anton Boersma
Steven Boelaars
Bjorn Berg
Niels Gordijn
Mark Gordijn

 

 

Harry Vos (vz)

Marinde van Haren

 

Jan-Maarten van Tol

Brigitte van Os

Petra Noordermeer

Fabian Laagwater

Bart Reyneveld (vz)

Wessel van Woerden

Bart Reyneveld

Tony Thijssen

Maaike Spoor