Bardienst

Bardienst

Het plannen van bardiensten gebeurt via https://mijn.knltb.club/
Zoek eerst tennisvereniging Artesia op. Klik op Artesia en dan krijgt u een inlogscherm voor de bardiensten van TV Artesia. Log in met uw bondsnummer en het wachtwoord dat u in maart 2018 via een seperate mail ontvangen heeft (email van met als onderwerp uitnodiging).Heeft u dat wachtwoord niet meer doe dan vergeten wachtwoord.

 

Het inplannen kan ook eenvoudig via de clubapp, te downloaden voor android en iOs. Meer info over hoe je de app kunt installeren kun je hier vinden

Als je bent ingelogd in de ClubApp kun je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor de dienst.

 

Bent u ingelogd dan krijgt u een kalender te zien. Door met vorige / vandaag / volgende te scrollen kunt u een vrije bardienst opzoeken (groen gemarkeerd) en invullen. Na het invoeren volgt er een email naar het emailadres dat van u bij de knltb / Artesia bekend is. Enige dagen voor de betreffende bardienst krijgt u een herinneringsmail.

Ieder jaarlid van 18 jaar en ouder, tenzij lid van het bestuur of een commissie, is krachtens het huishoudelijk reglement verplicht bardienst(en) te verrichten

Aantal bardiensten leden:

18 - 67 jaar 2 bardiensten

67 - 77 jaar 1 bardienst

 

 

Het barrooster wordt aan het begin van het verenigingsjaar in overleg tussen het lid en de barcommissie vastgesteld en is bindend voor de rest van het jaar.