Bardienst

Bardienst

Het plannen van bardiensten gebeurt via https://mijn.knltb.club/
Zoek eerst tennisvereniging Artesia op. Klik op Artesia en dan krijgt u een inlogscherm voor de bardiensten van TV Artesia. Log in met uw bondsnummer en het wachtwoord dat u in maart 2018 via een seperate mail ontvangen heeft (email van met als onderwerp uitnodiging).Heeft u dat wachtwoord niet meer doe dan vergeten wachtwoord.

Bent u ingelogd dan krijgt u een kalender te zien. Door met vorige / vandaag / volgende te scrollen kunt u een vrije bardienst opzoeken (groen gemarkeerd) en invullen. Na het invoeren volgt er een email naar het emailadres dat van u bij de knltb / Artesia bekend is. Enige dagen voor de betreffende bardienst krijgt u een herinneringsmail.

Ieder jaarlid van 18 jaar en ouder, tenzij lid van het bestuur of een commissie, is krachtens het huishoudelijk reglement verplicht bardienst(en) te verrichten

Aantal bardiensten leden:

18 - 65 jaar 2 bardiensten

66 - 75 jaar 1 bardienst

 

 

Het barrooster wordt aan het begin van het verenigingsjaar in overleg tussen het lid en de barcommissie vastgesteld en is bindend voor de rest van het jaar.