Organisatie

Vrijwilligers

Artesia wordt volledig gerund door vrijwilligers en is een vereniging voor leden en door leden. De club heeft een aantal vrijwilligers die helpen met o.a. competities, activiteiten, het organiseren van het open toernooien, baanonderhoud en veel meer. Het bestuur van Artesia stelt dat zeer op prijs en organiseert als dank een ieder jaar een vrijwilligersdag voor deze vrijwilligers. We kunnen echter nog veel meer vrijwilligers gebruiken, meld je daarom aan bij één van de bestuurs- of commissieleden en vraag naar de mogelijkheden.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden. Als bestuur zijn we veel bezig met de dagelijkse gang van zaken om Artesia zo goed mogelijk te laten functioneren. Hiernaast besteden we regelmatig aandacht aan de toekomst via het beleidsplan.

Onderling in het bestuur zijn de diverse bestuurstaken verdeeld om zo tot een optimale besturing van de club te komen.

We houden ook regelmatig contact met alle commissies om zo te weten wat er speelt en waar nodig te kunnen helpen of bijsturen.

Hieronder vind je alle bestuursleden, met daarbij alle contactgegevens.

 

Bart bewerkt klein  Jacqueline bewerkt klein  Harry bewerkt klein  Chris bewerkt klein Tony bewerkt klein Peter bewerkt klein
Bart Reyneveld
Voorzitter
Mail de voorzitter
Jacqueline van der Kolk
Secretaris
Mail de secretaris
Harry Vos
Penningmeester
Mail de penningmeester
Jeffrey Backes
Algemeen bestuurslid

Mail de webmaster
Chris van de Ven
Algemeen bestuurslid
Mail Chris
Tony Thijssen
Algemeen bestuurslid

Mail Tony
Peter Duin
Algemeen bestuurslid

Mail Peter

Commissies

 

Om alles te regelen op de club zijn commissies in het leven geroepen. Commissies kunnen alleen bestaan dankzij het grote aantal vrijwilligers dat zich hiervoor wil inzetten. Als vereniging vinden wij dat commissies een zo groot mogelijke zelfstandigheid moeten hebben. Het bestuur blijft hierin eindverantwoordelijk, derhalve vindt regelmatig overleg plaats tussen bestuur en commissievoorzitters.

Hieronder zijn de verschillende commissies weergegeven met bijbehorende personen en contactgegevens.

Peter duin (vz)

Rien van Es

Els van der Haven

Jacqueline van der Kolk

Arie den Hollander

Ferdy Pennenburg

Zeer gewaardeerd ondersteunend lid is Hetty van Es.

Tony Thijssen (vz)

Maria van Rijn
Anita Vermeulen
Gerard van Rijn
Arie Wesseling

Jeffrey Backes

Tony Thijssen

Edwin Bleijenberg (vz)

Lilian Beek
Jolanda de Groot
Corrie van der Haas

Guus Taminiau (vz)

Cees Boeve
Hetty van Es
Jan van der Spek
Wim van der Mey

Alie Snellenberg (vz)

Ruud van Booma

Heleen Gussenhoven

Ton Snellenberg (vz)

Peet Stolwijk (vz)

Henk Eradus

Aad van den Bergh

Roel Hazebroek

Piet Voshart

Derk Dorrepaal

Hans Zuidwijk

Aad van Marwijk

Jan Kromhout

Peter van Woerden

Wim van der Meij

 

Marinde van Haren

Peter van Woerden (vz)

Coby Ketel

Anneke van der Spek

Mirjam Israëls

Erna van Oosten

Jeroen van Dissel

 

 

H. van Doorn
Roel Hazebroek

Martin Gool (vz)

Femke Wierdsma
Maaike Spoor
Anton Boersma
Steven Boelaars
Christiaan Turkenburg

Harry Vos (vz)

 

Dionne Faassen

Jacqueline van der Kolk

Hester Braam

Jan-Maarten van Tol

 

Bart Reyneveld (vz)

Wessel van Woerden

Bart Reyneveld

Tony Thijssen

Maaike Spoor